آناناس

آناناس

نام تجاری گیاه:

  Pineapple

 نام علمی گیاه:

Ananas comosus (L.) Merr.

آناناس

آناناس

تاریخچه:

آناناس گیاهی گرمسیری، چندساله و بومی آمریکای جنوبی است. این گیاه پس از اینکه کشف شد، به سرعت در کشورهای گوناگون انتشار یافت و اکنون در نواحی مختلف دنیا از جمله استرالیا یافت می شود. آناناس در آمریکای جنوبی، anana (کلمه ای برگرفته از واژه nanas از زبان سرخپوستی، به معنی «میوه ی عالی») نامیده می شد. برخلاف باور عموم که فکر می کنند این میوه همه جا pineapple نامیده می شود، فقط در انگلیس، ژاپن، کره، لهستان و تعداد اندکی از زبان های دیگر به این اسم نامیده می شود. ظاهرا، استفاده از واژه آناناس، در اروپا رایج تر از pineapple است. این گیاه، تنها گیاه تغذیه ای رایج در خانواده بروملیاسه است و کشت تجاری آن در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری انجام می شود. یک سوم تولید جهانی این گیاه در هاوایی صورت می گیرد.

1- ضد میکروب

نتایج پژوهشی در فصلنامه یافته های زیست شناسی نشان داد که عصاره الکلی میوه آناناس دارای خاصیت ضدمیکروبی است و اثر بازدارندگی بر قارچ کاندیدا آلبیکانس دارد. طبق نظر محققان، یکی از دلایل خواص ضدقارچی آناناس، وجود آنزیم کیتیناز A در میوه و آنزیم کیتیناز B و کیتیناز C در برگ و ساقه است. عصاره آناناس می تواند همانند داروهای ضدقارچی سنتتیک به طور موثری در مهار رشد کاندادا آلبیکانس عمل کند. توانایی بروملین در مقابله با برخی پاتوژن های روده و همسویی با آنتی بیوتیک ها، این ماده را برای بهبود عفونت بسیار مفید کرده است. شواهدin vitro  (درون-شیشه ای) هم نشان می دهند که بروملین فعالیت ضدمیکروبی در برابر انگل گوارشی تریکوریس موریس دارد.

در سال2001 پژوهشی برای بررسی اثر بروملین بر قارچ کاندیدا آلبیکنس انجام و نتایج آن در ژورنال Eur J Med REs چاپ شد. هدف این مطالعه، آزمون اثر عوامل تعدیل کننده سیستم ایمنی، مثل بروملین و تریپسین (B/T)، در داوطلبان سالم و بیماران دچار اختلال «آگاماگلوبولینمی وابسته به کروموزوم x» (XLA) و «نقص ایمنی متغیر شایع» (CVID) بود. بر اساس مشاهدات، فاگوسیت های بیماران مبتلا به XLA نسبت به افراد سالم، فاگوسیتوز خیلی سریع نشان دادند. پس از انکوباسیون با بروملین و تریپسین، سرعت فاگوسیتوز تقریبا دوبرابر شد و کشته شدن قارچ، 27 درصد سرعت یافت. انکوباسیون فاگوسیت های افراد شاهد سالم با B/T، فاگوسیتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن را سرعت بخشید. آزمایشات بیشتر نشان دادند که بروملین ترکیب اصلی فعال در این پروسه بود.

2- افزایش قدرت باروری

مقدار زیاد منگنز در آب آناناس سبب می شود که این خوراکی، اثر مثبتی بر افزایش باروری از طریق بهبود کیفیت اسپرم داشته باشد. بدین منظور، مقدار توصیه شده برای مردان مصرف 2 و 3 دهم میلی گرم در روز است. محققان هندی در سال 2009 پژوهشی انجام دادند که در ژورنال Oxidative Medicine and Cellular Longevity  منتشر شد و ارتباط مثبت مصرف منگنز در آب آناناس و خوراکی های دیگر را با افزایش تحرک اسپرم نشان می دهد.

3- تقویت استخوان ها و مفاصل

یکی از فواید آناناس، اثر آن بر سلامت استخوان است. این میوه غنی از منگنز، است که برای ساخته شدن استخوان و بافت های همبند لازم است. در آزمایشی، اثر ترکیب بروملین، تریپسین و روتین، با دیکلوفناک در 103 بیمار مبتلا به آرتروز زانو مقایسه و مشاهده شد که پس از شش هفته، هردو سبب کاهش چشمگیری در میزان درد و التهاب شدند. بروملین، یک مکمل غذایی است که می تواند جایگزینی برای داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) باشد و نقش مهمی در بیماری شناسی آرتریت دارد. این ترکیب، دارای ویژگی های ضددرد است و گفته می شود اثر مستقیم بر تعدیل کننده های درد از جمله «برادی کینین» دارد.

یک مطالعه انسانی کنترل نشده دردهه 1960 نشان داد که بروملین می تواند در بهبود روماتیسم مفصلی مفید باشد. بروملین به مدت 3-13 ماه به 29 فرد مبتلا به ورم مفاصل داده شد. این افراد علی رغم درمان طولانی مدت با کورتیکواستروئید، همچنان مبتلا به ورم مفاصل بودند. ولی مصرف بروملین سبب کاهش تورم نسج نرم در 21  نفر از این افراد شد. در مطالعاتی که روی اثر ضدالتهابی بروملین در روماتوئید آرتریت انجام شده است گزارش شد که سودمندی بروملین به اندازه سودمندی ناپروکسن، پیروکسیکام، ایندومتاسین و دیکلوفناک یا بیشتر از آنها بوده است.

در سال 2002 تحقیقی روی اثر بروملین بر درد زانو انجام شد و نتایج آن در ژورنال Phytomedicine انتشار یافت. در این پژوهش، از داوطلبان خواسته شد دو پرسشنامه معتبر WOMAC (شاخص سلامت زانو) و Psychological Well-Being Index (شاخص سلامت فیزیولوژیک) را قبل و بعد از یک ماه مصرف بروملین (200 و 400 میلی گرم در روز) پر کنند. 77 نفر از داوطلبان، این تحقیق را کامل کردند و مشاهدات نشان دادند مصرف بروملین سبب کاهش امتیاز علائم WOMAC شد و این بهبود در دوز بالاتر، بیشتر بود. محققان نتیجه گیری کردند که بروملین می تواند در بهبود علائم فیزیکی موثر باشد و به طور وابسته به دوز، سلامت عمومی در بزرگسالانی را که از درد زانو رنج می برند ارتقا دهد.

از طرف دیگر، در پژوهش دیگری که در سال 2006 انجام و  نتایج آن در ژورنال QJM منشر شد، 47 بیمار با تشخیص آرتروز متوسط تا شدید زانو، به مدت 12 هفته دارونما یا 800 میلی گرم در روز بروملین دریافت کردند و به مدت چهار هفته، درد، سفتی و عملکرد زانو در آنها بررسی شد. همچنین فاکتورهای کیفیت زندگی به ترتیب در پرسشنامه های  WOMAC(پرشسنامه ای برای ارزیابی وضعیت بیماران مبتلا به آرتروز) و SF36 (پرسشنامه ای برای ارزیابی وضعیت سلامتی بیمار) گزارش می شد. 31 بیمار آزمایش را کامل کردند (14 بروملین و 17 پلاسبو) و هیچ تفاوت آماری معنی داری بین این دو گروه دیده نشد. این پژوهش نشان می دهد که بروملین نمی تواند به عنوان درمان کمکی برای آرتروز متوسط تا شدید به کار رود، ولی در این زمینه، به مطالعات بیشتری نیاز است.

4- بهبود عملکرد قلب و عروق

بروملین از شدت آنژین قلبی و حمله ایسکمیک گذرا (TIA) می کاهد و برای پیشگیری و درمان ترومبوفلبیت (التهاب و وجود لخته خون در سیاهرگ) مفید است. همچنین می تواند پلاک های کلسترول را بشکند و فعالیت فیبرینولیتیک (حل شدن لخته خون) قوی داشته باشد. ترکیبی از بروملین و مواد غذایی دیگر، از بدن در برابر آسیب ایسکمی- ریپرفیوژن در عروق خونی و قلب، بیماری عروق کرونر، سکته، افزایش فشار خون، بیماری سرخرگ های محیطی، روماتیسم قلبی، نارسانی قلبی و بیماری های قلبی مادرزادی محافظت می کند. بروملین در درمان بیماری های قلب و عروق (CVDs) موثر بوده است. این ترکیب، از تجمع پلاکت های خونی جلوگیری می کند و ریسک ترومبوز (ایجاد لخته) و آمبولی (حرکت ماده ای در خون) را کاهش می دهد.

مشاهده شده است که بروملین بر تجمع پلاکتی و ایسکمی- ریپرفیوژن (ایسکمی، کاهش خون رسانی به قلب و  ریپرفیوژن به معنای خون رسانی مجدد است) نقش دارد. در آزمایشات ایسکمی- ریپرفیوژن، بروملین سبب کاهش آسیب عضله قلب و کمک به ترمیم آن شد. این ماده، به جریان آئورتیک افزود و در ضمن، هم اندازۀ بافت خونمرده و هم میزان آپوپتوز را در مقایسه با حیوانات کنترل، کاهش داد. این نتایج برای اولین بار نشان دادند که بروملین، مکانیسم جدیدی برای محافظت از قلب دارد و روش درمانی بالقوه ای را در برابر آسیب I/R نشان می دهد. در سال 2006، پژوهشی به منظور بررسی اثر بروملین بر تجمع پلاکتی، نمونه خون از ده مرد سالم و غیرسیگاری گرفته شد. نتایج که در ژورنال platelets منتشر شد نشان دادند تجمع پلاکت ها پس از انکوباسیون با 2 و نیم و 5 میلی گرم بروملین در میلی لیتر، کاهش یافت.

5- بهبود عملکرد کلیه

 

 در سال 2017 آزمایشی روی اثر آنتی اکسیدان عصاره میوه آناناس بر آسیب اکسیداتیو ناشی از سدیم اگزالات در رت ها انجام شد. نتایج این تحقیق که در ژورنال Journal of Complementary Medicine منتشر شد، نشان داد که این عصاره، میزان اوره، اسید اوریک و کراتینین سرم و ادرار را بهبود بخشید. طبق نظر محققان، این اثر عصاره می تواند به دلیل وجود ترکیباتی مانند فنل ها، فلاونوئیدها، آلکالوئیدها، ساپونین ها، گلیکوزیدها، تری ترپن ها و تانن ها باشد. البته به منظور استفاده از این عصاره در درمان بیماری های کلیوی، اثر آنتی اکسیدانی آن باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرند.

تحقیقات نشان داده اند که پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از گونه های فعال اکسیژن، نشانگر خوبی برای آسیب اکسیداتیو سلولی است و یک عامل پاتوژنیک در آسیب کلیوی محسوب می شود. عصاره آناناس، غنی از فلاونوئیدها است که توانایی گرفتن و خنثی کردن عوامل اکسیداتیو را دارند و بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان مانند SOD و CAT می افزایند. تانن های موجود در عصاره آناناس، توانایی کلاته کردن یون های فلزی و تاخیر در اکسیداسیون را دارند.

6- بهبود عملکرد دستگاه گوارش

در یک مطالعه مقدماتی که در سال 2009 انجام شد، بروملین در ترکیب با سدیم آلژینات، سدیم بی کربنات و روغن های ضروری،  به طور چشمگیری علائم  سوء هاضمه را بهبود بخشید. مصرف بروملین در رت ها، سبب رفع شدن کاهش حرکات روده ناشی از جراحی و همچنین افزایش دفع شد. نتایج این پژوهش در ژورنال Minerva Gastroenterol Dietol.  منتشر شد.

اختلال در تحرک روده از عواقب معمول جراحی شکمی است که ناراحتی زیادی (تهوع، استفراغ و ناتوایی در غذا خوردن یا دفع) برای بیمار تولید می کند و گاهی سبب مشکلات جدی تری (انبساط حاد معده، تنفس، آریتمی قلبی) می شود. گزارش شده است که تخلیه مدفوع در برخی بیماران ژاپنی که از هموروئید و یبوست رنج می بردند، پس از مصرف بروملین بهبود یافت. این امر نشان می دهد که بروملین می تواند سبب بهبود حرکات روده شود.

بر اساس مقاله ای در ژورنال Clinical Immunology در سال 2005، گزارش شده است که مصرف خوراکی بروملین سبب بهبود کولیت زخمی در دو بیمارشد که نسبت به درمان دارویی متداول، پاسخی نشان نمی دادند. در این آزمایش، مصرف روزانه بروملین از میزان وقوع و شدت کولیت در موش ها کاست. با اینکه مکانیسم دقیق اثر پروتئینازهای خارجی (بروملین مجموعی از پروتئینازها است) بر التهاب روده هنوز مشخص نشده است، نتایج این گونه آزمایش ها امیدبخش هستند و نیاز به مطالعات بیشتر برای این روش تکمیلی در درمان التهاب روده را نشان می دهند.

همچنین، شواهد موجود نشان می دهند بروملین بر بعضی از پاتوژن های روده مثل ویبریو کلرا و اشریشیا کلی (که سموم آنها سبب اسهال می شود) اثر می گذارد. به نظر می آید بروملین، این اثر را با تداخل در مسیرهای سیگنالینگ ترشحی در روده انجام می دهد. محققان دیگر، مکانیسم عمل دیگری را پیشنهاد کرده اند و بیان می کنند در شرایط عفونت با اشریشیا کلی، بروملین با اثر ضدچسبندگی، مانع از پیوستن باکتری به پذیرنده های گلیکوپروتئین خاصی می شود که روی مخاط روده قرار دارند.

علاوه بر این، نتایج پژوهشی در ژورنال Nutrition حاکی از آن است که مصرف بروملین سبب بهبود مصرف پروتئین می شود.

7-  بهبود عملکرد مجاری تنفسی و ریه

 

مطالعات زیادی اثر مثبت بروملین بر درمان بیماری های تنفسی را نشان داده اند. به عنوان مثال، در پژوهشی که در سال 1967 در ژورنال Headache چاپ شد، وضعیت بیماران مبتلا به سینوزیت که آنتی بیوتیک مصرف نمی کردند، مورد مطالعه قرار گرفت. در 85 درصد از آنها که بروملین دریافت می کردند، التهاب مخاط بینی و مشکلات تنفسی کاملا برطرف شد، در حالی که رفع کامل التهاب در 40 درصد از افراد گروه دارونما، دیده شد و فقط 53 درصد آنها رفع کامل مشکل تنفسی را گزارش کردند.

در مطالعه دیگری که در سال 2005 انجام شد، درمان کودکان مبتلا به سینوزیت حاد با بروملین، از طول دوره ی بروز علائم کاست و مدت زمان ترمیم و بهبودی را در مقایسه با روش درمانی معمول، سرعت بخشید. نتایج این پژوهش در ژورنال In vivo منتشر شد. همچنین، برای بررسی اثر مصرف خوراکی بروملین در بیماری مجاری هوایی آلرژی حاد (AAD)، تحقیقی در سال 2008 انجام شد. نتایج این پژوهش که در ژورنالEvidence-based complementary and alternative medicine چاپ شد نشان داد که مصرف خوراکی بروملین اثر مثبت درمانی بر موش های سوری مبتلا به ADD داشت. این یافته ها بیان می کنند مصرف خوراکی بروملین، اثر درمانی سودمندی در این موش های مبتلا به آسم دارد و می تواند در شرایط انسانی هم مفید باشد.

8- تقویت سیستم ایمنی بدن

مصرف بروملین به عنوان روش درمانی کمکی برای درمان التهاب مزمن و بیماری های خودایمنی پیشنهاد شده است. آزمایش ها نشان داده اند که بروملین توانایی چسبندگی سطحی مولکول ها به سلول های T و ماکروفاژها را دارد و سبب ترشح فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα) توسط سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMCs) می شود. همچنین مشاهده شده است که درمان خوراکی با بروملین، اثرات ضد درد و ضد التهابی در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی (که یکی از معمول ترین بیماری های خودایمنی است) ایجاد می کند.

9- ضد انعقاد خون

بروملین با افزایش دادن توانایی فیبرینولیتیک سرم خون (حل شدن لخته خون) و با بازدارندگی از سنتز فیبرین (پروتئینی دخیل در لخته شدن خون)، روی انعقاد خون اثر می گذارد. مشاهده شده است که در رت ها، بروملین به طور وابسته به دوز، میزان فیبرینوژن سرم را کاهش می دهد. مطالعات نشان داده اند که بروملین یک عامل فیبرینولیتیک است و سبب تحریک تبدیل پلاسمینوژن به پلاسمین می شود. پلاسمین، با کاهش دادن فیبرین، به میزان  فیبرینولیز (حل شدن لخته های فیبرینی) می افزاید.

10- ضد التهاب

با اینکه شواهد نشان داده اند عصاره آناناس از طریق اثر بر سیستم ایمنی و  فعالیت شبه هورمونی در مسیرهای سیگنالینگ بین سلولی، اثر ضدالتهابی خود را اعمال می کند، دلیل اصلی اثر بروملین بر التهاب، طبیعت پروتئولیتیک آن است که توانایی شکستن مولکول های پروتئین را دارد. همچنین نشان داده شده است که بروملین به طور معنی داری، لنفوسیت های T CD4 را کاهش می دهد که اولین عوامل تاثیرگذار بر التهاب در مدل های جانوری هستند.

نوشیدن آب آناناس می تواند برای افرادی که از کولیت رنج می برند مفید باشد. این بیماری با التهاب روده بزرگ پیش می آید و می تواند سبب درد شکمی و نفخ، اسهال و از دست رفتن آب بدن شود. تحقیقی که در دسامبر 2010 در ژورنال Inflammatory Bowel Diseases منتشر شد، نشان داد که مصرف آب آناناس تازه یا منجمد، می تواند به دلیل خاصیت ضدالتهابی بروملین، تورم روده بزرگ کاهش دهد.

مصرف بروملین قبل از جراحی، می تواند مدت زمان لازم برای رفع کامل درد و التهاب پس از جراحی را کم کند. آزمایش ها نشان داده اند که بروملین در کاهش تورم، کبودی و درد پس از زایمان موثر است. امروزه بروملین برای درمان التهاب شدید و آسیب های ورزشی به کار می رود.

11- ضد سرطان

در مطالعه ای که برای بررسی اثر بروملین بر لاین سلولی Kato III کارسینومای معده (سرطان معده) انجام شد، بروملین از میزان رشد سلولی کاست. در مطالعه دیگری نیز، بروملین ظرفیت تهاجمی سلول های گلیوبلاستوما (تومور مغزی) را کاهش داد. مطالعات جانوری و انسانی گوناگونی نشان داده اند که بروملین می تواند فعالیت ضدسرطانی داشته باشد و احتمالا با اثر بر مسیرهای هموستازی، التهابی و ایمنی و همچنین اثر بر مولکول های دخیل در سیگنالینگ سلولی، با سرطان مبارزه می کند. در پژوهشی، در یک مدل سرطان پوست در موش، پیش تیمار با بروملین سبب تاخیر در آغاز تشکیل تومور شد و از تعداد و حجم تومورها کاست. همچنین، ترکیب دوز هزار میلی گرم در روز بروملین با داروهای شیمی درمانی مانند فلوروراسیل و وین کریستین، سبب  پسروی تومور شد.

در آزمایشی که نتایج آن در سال 1395 در مجله دانشکده پزشکی اصفهان منتشر شد، اثر سمیت سلولی عصاره آناناس بر رده سلولی سرطان پستان4T1   بررسی شد. در این آزمایش، این رده سلولی، در زمان های مختلف تحت تاثیر غلظت های گوناگون بروملین قرار گرفت و رشد و تکثیر آنها بررسی شد. یافته ها نشان دادند که رشد و بقای این سلول ها که زمان طولانی (24 تا 48 ساعت) تحت تاثیر بروملین با غلظت بالا (600 تا 800 میکروگرم بر میلی لیتر) قرار داشتند، به میزان چشمگیری کاهش یافت، ولی در زمان کوتاه، بروملین رشد و بقای آنها را افزایش داد. بروملین با اثر مستقیم بر سلول های سرطانی و یا محیط اطراف آنها می تواند بدخیمی را کنترل کند و در ترکیب با دیگر داروهای ضدسرطانی مانع رشد، تکثیر و بقای سلول های سرطانی می شود. عصاره آناناس، اثر ضدسرطانی خود را از طریق افزایش ژن های القاکننده آپوپتوز (p53 و Bax) و کاهش ژن های القا کننده بقای سلول (Akt و Erk) بروز می دهد.

12- ترمیم آسیب بافت

نوشیدن آب آناناس برای بهبود آسیب تاندون ها و رباط ها مفید است. مطالعه ای منتشر شده در ژورنال Journal of Medicinal Food در سال 2011 نشان داد که بروملین موجود در آب این میوه، مقدار سلول های تاندون را پس از آسیب پاشنه آشیل در رت ها افزایش داد. همچنین از میزان مالون دی آلدهید (ترکیبی که سبب موتاسیون در بافت ها می شود) کاست.

13- تسکین سرفه

اکثر مردم برای بهبود سرماخوردگی، مقدار زیادی ویتامین C یا آب پرتقال می خورند و تعداد کمی به اثر مفید آناناس در بهبود سرماخوردگی توجه دارند. آناناس علاوه بر تامین ویتامین C، فواید دیگری هم دارد. بروملین موجود در آناناس برای توقف سرفه مفید است و مخاط را نرم می کند.

14- حفظ سلامت دهان و دندان

از آنجایی که آناناس سرشار از ویتامین C است، برای سلامت دهان مفید است. این ویتامین می تواند احتمال بروز التهاب لثه را کاهش دهد. ویتامین C  علاوه بر افزایش توانایی بافت همبند در ترمیم خودش، توانایی بدن برای مبارزه با باکتری های مهاجم و سموم دیگر دخیل در بیماری های لثه را هم کاهش می دهد.

ترکیبات اصلی آناناس عبارتند از آنزیم بروملین، فیبر، ویتامین B1 و  B6، سیتریک اسید، آسکوربیک اسید و ترکیبات فنلی. عناصر معدنی اصلی در این میوه عبارتند از مس، پتاسیم، کلسیم و منیزیم. سوکروز، قند اصلی این میوه است.

 • استعمال بروملین روی پوست سبب بهبود زخم و سوختگی می شود.
 •  از قند میوه آناناس، الکل صنعتی تهیه می شود. این الکل می تواند در ترکیب با اتر، به عنوان سوخت خودرو به کار رود.
 • در فیلیپین از برگ های آناناس، نوعی پارچه به اسم pina تهیه می شود.
 • بروملین در دوز 160 میلی گرم در روز، فواید دارویی دارد، ولی در اکثر شرایط، بهترین نتیجه را در دوزهای 750 تا 1000 میلی گرم در روز به دست می دهد.
 • دوز استاندارد بروملین، به هدف مصرف بستگی دارد. برای کمک به هضم غذا، دوز 200 تا 2000 میلی گرم به همراه غذا مناسب است. اگر هدف، کمک به هضم نیست، دوز 200 تا 800 میلی گرم مناسب است.
 •  یک فنجان آناناس 73 درصد از مقدر روزانه توصیه شده منگنز را تامین می کند.

بروملین معمولا بین وعده های غذایی مصرف می شود تا از تجزیه آن در معده جلوگیری شود.

 • آناناس وقتی نارس باشد، نه تنها خوراکی نیست، بلکه سمی هم هست، و سبب آزار و تحریک گلو می شود.
 • به نظر برخی از متخصصین طب سنتی، آناناس برای سردمزاجان مضر است و دیرهضم می باشد.موارد زیر در مورد مصرف بروملین به صورت خالص هستند:
 • اگر داروی رقیق کننده خون مصرف می کنید، در مصرف بروملین احتیاط کنید، چون عملکرد مشابهی دارد.
 • بروملین وقتی به مقدار مناسب مصرف شود، ایمن است. ولی ممکن است سبب اسهال، و ناراحتی های معده و روده شود. همچنین ممکن است سبب واکنش های آلرژیک شود به ویژه در افرادی که آلرژی های دیگری دارند.
 • درمورد مصرف بروملین در زمان بارداری و شیردهی اطلاعات کافی در دسترس نیست. بهتر است در این زمان از مصرف آن خودداری شود.
 • افرادی که به آناناس، لاتکس، گندم، کرفس، هویج، رازیانه، حساسیت دارند ممکن است نسبت به بروملین آلرژی نشان دهند.
 • بروملین ممکن است ریسک خونریزی در حین یا بعد از جراحی را افزایش دهد. حداقل دو هفته قبل از جراحی، مصرف آن را متوقف کنید.
 • به تظر بزخی پزشکان، افراد مبتلا به دیابت باید در مصرف میوه آناناس دقت کنند.

بروملین با آنتی بیوتیک ها، داروهای ضدانعقاد و رقیق کننده خون تداخل دارد. البته این موارد مربوط به بروملین هستند و در مورد مصرف چای و دمنوش حاوی آناناس، هیچ گونه عوارض جانبی گزارش نشده است.

آناناس از قدیم در جوامع گوناگونی به عنوان گیاه دارویی مصرف می شده است. از این گیاه برای رفع سوء هاضمه، التهاب، انگل، عفونت استفاده می شود. آب آناناس به عنوان مدر و برای دفع کرم های روده استفاده می شود. در آفریقا، ریشه خشک و پودر شده برای درمان ادم به کار می رود. آناناس را ضد انگل می دانند و آن را برای بهبود هضم پروتئین، رفع التهاب لوزه، تنظیم قاعدگی، تقویت نیروی جنسی و تقویت استخوان ها مصرف می کنند.

محصولات مرتبط

متأسفانه در حال حاضر این محصول موجود نیست.

متأسفانه در حال حاضر این محصول موجود نیست.

 

Tochi, B. N., Wang, Z., Xu, S. Y., & Zhang, W. (2008). Therapeutic application of pineapple protease (bromelain): a review. Pakistan journal of nutrition7(4), 513-520. Retrieved from

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.550.3609&rep=rep1&type=pdf

 

Debnath, P., Dey, P., Chanda, A., & Bhakta, T. (2012). A survey on pineapple and its medicinal value. Scholars Acad. J. Pharm1(1), 24-29. Retrieved from

http://saspublisher.com/wp-content/uploads/2013/02/SASP11-24-29.pdf

 

Sarmento, D. M., Moura, D. P., Lopes, S. L., & Silva, S. C. (2010). Bromelain monograph. Altern Med Rev15, 361-8. Retrieved from

http://www.chiro.org/alt_med_abstracts/ABSTRACTS/Bromelain_Monograph.pdf

 

http://www.edenproject.com/learn/for-everyone/plant-profiles/pineapple

 

http://www.ipni.org/ipni/simplePlantNameSearch.do;jsessionid=E017DFB3E0FB2D7E524661B84954DE8D?find_wholeName=Ananas+comosus&output_format=normal&query_type=by_query&back_page=query_ipni.html

 

http://www.itfnet.org/v1/2016/05/pineapple-name-taxonomy-botany/

 

Lu, X. H., Sun, D. Q., Wu, Q. S., Liu, S. H., & Sun, G. M. (2014). Physico-chemical properties, antioxidant activity and mineral contents of pineapple genotypes grown in China. Molecules19(6), 8518-8532. Retrieved from

http://www.mdpi.com/1420-3049/19/6/8518/pdf

 

Bartolomé, A. P., Rupérez, P., & Fúster, C. (1995). Pineapple fruit: morphological characteristics, chemical composition and sensory analysis of Red Spanish and Smooth Cayenne cultivars. Food Chemistry53(1), 75-79. Retrieved from

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030881469595790D

 

http://www.telemediran.com/MediPlants/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-718/%D8%B6%D8%AF%DB%8C%D8%AA-312/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%87-284.aspx

 

http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-895-bromelain.aspx?activeingredientid=895&activeingredientname=bromelain

 

https://examine.com/supplements/bromelain/

 

Amany A S, Dina M M, Amel M S and Sohair R F (2017). Antioxidant Efficacy of Ananas Comosus Extract Against Renal Injury Induced by Sodium Oxalate in Rats. Journal of complementary medicine, 1 (5), 1-7. Retrieved from

https://juniperpublishers.com/jcmah/pdf/JCMAH.MS.ID.555596.pdf

 

https://www.herbal-supplement-resource.com/ananas-comosus-history/

 

https://www.kojaro.com/2016/8/1/120907/every-thing-about-pineapple/

 

 

Juhasz, B., Thirunavukkarasu, M., Pant, R., Zhan, L., Penumathsa, S. V., Secor, E. R., … & Thrall, R. S. (2008). Bromelain induces cardioprotection against ischemia-reperfusion injury through Akt/FOXO pathway in rat myocardium. American journal of physiology-Heart and circulatory physiology294(3), H1365-H1370. Retrieved from

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2581828/pdf/nihms72341.pdf

 

 

Pavan, R., Jain, S., & Kumar, A. (2012). Properties and therapeutic application of bromelain: a review. Biotechnology research international2012. Retrieved from

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3529416/pdf/BTRI2012-976203.pdf

 

Brakebusch, M., Wintergerst, U., Petropoulou, T., Notheis, G., Husfeld, L., Belohradsky, B. H., & Adam, D. (2001). Bromelain is an accelerator of phagocytosis, respiratory burst and Killing of Candida albicans by human granulocytes and monocytes. European journal of medical research6(5), 193-200. Retrieved from

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11410400

 

Walker, A. F., Bundy, R., Hicks, S. M., & Middleton, R. W. (2002). Bromelain reduces mild acute knee pain and improves well-being in a dose-dependent fashion in an open study of otherwise healthy adults. Phytomedicine9(8), 681-686. Retrieved from

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12587686

 

Hale, L. P., Greer, P. K., Trinh, C. T., & Gottfried, M. R. (2005). Treatment with oral bromelain decreases colonic inflammation in the IL-10-deficient murine model of inflammatory bowel disease. Clinical Immunology116(2), 135-142. Retrieved from

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15936249

 

Gläser, D., & Hilberg, T. (2006). The influence of bromelain on platelet count and platelet activity in vitro. Platelets17(1), 37-41. Retrieved from

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16308185

 

Brien, S., Lewith, G., Walker, A. F., Middleton, R., Prescott, P., & Bundy, R. (2006). Bromelain as an adjunctive treatment for moderate-to-severe osteoarthritis of the knee: a randomized placebo-controlled pilot study. Journal of the Association of Physicians99(12), 841-850. Retrieved from

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17121765

 

Secor, E. R., Carson, W. F., Singh, A., Pensa, M., Guernsey, L. A., Schramm, C. M., & Thrall, R. S. (2008). Oral bromelain attenuates inflammation in an ovalbumin-induced murine model of asthma. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine5(1), 61-69. Retrieved from

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18317550

 

Pellicano, R., Strona, S., Simondi, D., Reggiani, S., Pallavicino, F., Sguazzini, C., … & Astegiano, M. (2009). Benefit of dietary integrators for treating functional dyspepsia: a prospective pilot study. Minerva gastroenterologica e dietologica55(3), 227-235. Retrieved from

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19829282?dopt=Abstract

 

 

Joy, P. P. (2014). Benefits and Uses of Pineapple. Pineapple Research Station (Kerala Agricultural University), Vazhakulam-686 670, Muvattupuzha, Ernakulam, Kerala, India. 2010. Retrieved from

https://www.researchgate.net/publication/306017037_Benefits_and_uses_of_pineapple

 

رئیسی ف، رئیسی ا، شهبازی د، حیدریان ا، امیری م و غلامی م (1395). بررسی اثر سمیت سلولی عصاره ی آناناس بر روی رده ی سلول سرطانی پستان 4T1. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 34 (394): 946- 951. قابل دسترس از:

http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/6895/7636

 

جعفری ز، سلیمانی ن و شجاعی سعدی ب (1390). فعالیت ضدمیکروبی عصاره الکلی گیاه آناناس بر مخمر کاندیدا آلبیکانس. یافته های زیست شناسی، 7 (3). قابل دسترس از:

http://www.sid.ir/FileServer/JF/6009113900308

By |2020-05-11T14:27:30+04:3030th آوریل, 2020|گیاه شناسی|0 Comments

Leave A Comment