دمنوش های خالص نیوشا

دمنوش های خالص نیوشا حاوی بسته های کوچک 2-3 گرمی از گیاهان خالص دارویی برای مصارف گوناگون درمانی است . این بسته ها قابل استفاده به عناون میان وعده های روزا نه نیز هستند .